Мэдээ мэдээлэл

Зээлээр суралцаж төгссөн төгсөгчдийн мэдээллийг ирүүлнэ үү. 2022-05-17

Засгийн газрын 2021 оны 347 дугаар тогтоолын 6.4....дотоодын их, дээд сургуульд суралцагч нь төгссөнөөс хойш 6 хүртэлх жилийн дотор зээлийг төлж дууссан байхаар эргэн төлөлтийн хуваарийг гаргаж, зээлийн гэрээнд тодорхой тусгана гэж заасны дагуу 2021-2022 оны хичээлийн жилд зээлээр суралцсан, төгсөгчдийн мэдээллийг албан тоотоор ирүүлнэ үү. Жич: Төгсөгчийн овог нэр, регистр, зээлийн дүн, төгссөн тушаалын дугаар
Дэлгэрэнгүй...

Зээлийн гэрээ болон эргэн төлөлтийн график хүлээлцсэн баримт2022-05-17

Зээлдэгч эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлээ төлөөгүй тохиолдолд Зээлийн мэдээллийн сангийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 347 дугаар тогтоол, Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ын дагуу Монголбанкны зээлийн мэдээллийн санд зээлийн эргэн төлөлтийг графикт нийцүүлэх хүртэл хугацаанд зээлийг чанарын ангилалд шилжүүлэн бүртгэх үүрэгтэй. Иймд зээлдэгчид зээлийн гэрээ болон эргэн төлөлтийн график хүлээж авсан баримтыг өгөгдсөн
Дэлгэрэнгүй...

"НЭВТРЭХ ЭРХ"-ийн баталгаажуулалт2022-09-13

Оюутны хөгжлийн зээлийн тооцоо хийх их,дээд сургуулийнсургалтын албаны холбогдох мэргэжилтнүүд.Дараах баримт бичгийг бүрдүүлэх: 1.Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, индексийн хамт2.Тооцоо хийх мэргэжилтнийг томилон ажиллуулах удирдлагын шийдвэр тушаал /Уг шийдвэрт мэргэжилтний овог, нэр, албаны мэйл хаяг, утас зэрэг мэдээлэл дурдсан байна/Албаны мэйл хаяг зайлшгүй байна. Энэ нь тухайн сургуулийн домэйн хаягаар үүсгэсэн ажилтны ажлын зориулалт бүхий мэйл хаяг юм.@yahoo.com, @gmail.com
Дэлгэрэнгүй...

Оюутны хөгжлийн зээлийн систем дээр ажиллах заавар, зөвөлгөө.2022-09-20

Оюутны хөгжлийн зээлийн систем дээр ажиллах заавар, зөвөлгөө.
Дэлгэрэнгүй...

Оюутны хөгжлийн зээлийн эргэн төлөх дансны мэдээлэл2023-04-14

Оюутны хөгжлийн зээлийн төлбөрийг Төрийн сангийн 100900015271 тоот дансанд эргэн төлөх ба гүйлгээний утгад суралцагчийн овог нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаарыг бүрэн бичнэ.
Дэлгэрэнгүй...
Өмнөх 1 2 Дараагийн